6. 12. 2011 se v Týnské 17 sešla velmi pestrá společnost. Členové různých kroužků a skupin, které v průběhu celého roku pracují v rámci pravidelných aktivit a mnohdy nemají moc příležitostí se spolu potkávat, vytvořili velmi příjemnou atmosféru. Byli zde ve velkém počtu zastoupeni hráči bridže, členové kroužku cvičení paměti, zástupci Pánského klubu z Benediktské, členky Klubu poezie Týnka, ale i řada dalších návštěvníků a návštěvnic.

Večer jsme zahájili společným zpěvem koled a lidových písní za laskavého doprovodu piana, o který se postaral jeden z bridžistů.

Následovalo vystoupení hostů, pěveckého sboru Gymnázia Jana Palacha, pod vedením pana Tomáše Klimy. Zazpívali několik exotických afrických koled a vystoupení uzavřeli českou Narodil se Kristus pán, kterou jsme si s nimi všichni rádi zazpívali. Podrobnější informace o jejich vystoupení, za které jim velmi děkujeme, najdete zde.

Po zpěvu následovaly verše v podání Klubu poezie Týnka. Zazněly básně s vánoční tématikou, které si členky Klubu samy vybraly a nastudovaly. Všechny sklidily velký potlesk.

V průběhu celé akce probíhal 1. ročník soutěže O nejlepší vanilkový rohlíček a bramborový salát. Do soutěže bylo nakonec přihlášeno 9 soutěžících v kategorii Rohlíček a 3 v kategorii Salát. Tříčlenná porota byla vylosována z účastníků akce a hlasovala formou bodování. Každý porotce mohl jednotlivým vzorkům udělit jeden až 5 bodů (kdy 5 bodů znamenalo nejlepší). Porota neměla lehkou úlohu, protože nemohou vyhrát všichni, jak zpočátku navrhovala. Nakonec se usnesla a s těsnými bodovými rozdíly vybrala vítěze. Vítězové byli odměněni cenami. Za první místo to byla květina Vánoční hvězda, láhev vaječného koňaku a sáček brambor nebo vanilkového cukru, to podle kategorie. Za druhé místo to byla stejná květina a brambory nebo cukr, za třetí místo potom květina. Všichni soutěžící si odnesli diplomy. V kategorii Rohlíček se absolutním vítězem stal pan Vít (i když jak se přiznal, lví podíl na vítezství má jeho paní, která nebyla přítomna) a v kategorii Salát zvítězila paní Mlíková. Všem odvážným soutěžícím děkujeme za účast a věříme, že příští rok bude účast ve druhém ročníku soutěže ještě větší.

Po vyhlášení výsledků a předání ceny pokračovala akce opět zpěvem koled a povídáním, které snad ani nemělo konce.

Věříme, že se akce všem líbila, a že se ve zdraví brzy zase společně sejdeme.

Přejeme všem návštěvníkům klubů krásné Vánoce a příjemný celý příští rok.