Týnská ulice je takovým ostrovem klidu uprostřed našeho hlavního města. Ta pravá pohoda na nás ale čeká v čísle 17. Vcházíme do vánočně zasněženého atria a kolem ozdobeného a sněhem pokrytého stromu míříme do jídelny. Stoly už jsou slavnostně ozdobené ručně vyrobenými svícny a voňavým cukrovím a Anežka a Ondřej, malí hudebníci ze ZUŠ U půjčovny, trénují písně, které za chvíli přednesou obyvatelům zdejšího domu s pečovatelskou službou a klientům denního stacionáře. Slyšte, slyšte, pastuškové… Nesem vám noviny… Štěstí, zdraví, pokoj svatý…

Ještě před začátkem si prohlížíme nástěnku, která je doslova plná zajímavých informací, upozornění a pozvánek: vánoční plavání, varhanní koncert, taneční odpoledne, veřejná generálka Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, divadelní představení.
Seniorky z Haštalky zase nabízejí bezplatné malé úpravy oděvů – kdo má zájem, může přijít každé úterý od 14 hodin do Haštalky.

To už se ale pomalu všichni scházejí. „To nám ty Vánoce ale rychle dorazily,“ ozývá se od stolu. Všechny vítá vedoucí DPS Milena Borská a přeje krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, zdraví a lásky. S přáním se k ní přidává i Marta Lešnerová, zástupkyně ředitelky Střediska sociálních služeb, jež vyřizuje pozdravy od paní ředitelky a dodává: „Krásné Vánoce, hodně pohody a do nového roku vám přeji, aby byl alespoň takový jako ten letošní.“

Na řadě je slibované vystoupení Anežky a Ondřeje: Koníček vraný, Nesem vám noviny, Šel tudy, měl dudy, Pásli ovce Valaši…

Písničky, stejně jako nástroje – flétna (Anežka) a klavír (Ondřej), se střídají, přidávají se i obyvatelé domu, až nakonec zpívají úplně všichni. Děti mají velký úspěch. Obě navíc obcházejí přítomné s přáníčky. Samy také dostávají od vedoucí stacionáře Marcely Dražanové sladkou odměnu.

Ke klavíru sedá i paní učitelka. Koledy a písničky znějí jídelnou a nesou se skrz okna i do zasněženého atria a určitě i dál do ulic. Nesou vánoční poselství a zprávu. Posílají je malé děti i ti, kteří už mají větší část života za sebou. Je to poselství štěstí a lásky – k bližním i ostatním lidem, které trvá po staletí a jehož hloubka dodnes nevyprchala.

Veselé vánoční hody, zpívejte, dítky, koledy…