Fórum mladých hraje seniorům: Violy, 20. 2. 2020

V pořadí druhé krásné hudební odpoledne v klubu seniorů Tomáš připravilo Středisko sociálních služeb spolu s talentovanými hudebníky z Fóra mladých. Patronka Fóra mladých Kristina Nouzovská Fialová a studentka Pražské konzervatoře Alžběta Bláhová představily nejen své umění, ale i svůj milovaný nástroj – violu.

Koncert v klubu Tomáš v Tomášské ulici nabídl jedinečné skladby Johanna Sebastiana Bacha, jeho syna Wilhelma Friedemanna Bacha anebo Paula Hindemitha a názorně tak ukázal, že viola, která dříve nebývala typickým sólovým nástrojem, je neprávem opomíjeným hudebním skvostem.

Fórum mladých se ve spolupráci se Střediskem sociálních služeb snaží propojovat svět mladých talentů, které potřebují koncertní praxi, se seniorskými diváky, kteří mohou poslouchat krásnou hudbu ve svém přirozeném prostředí.

Příště – 19. března od 14 hodin – se tak představí opět studenti Pražské konzervatoře, tentokrát ale ti, kteří se věnují akordeonu. Hlásit se na koncert je možné od 9. března ve Středisku sociálních služeb u Terezy Noskové (607 048 183), nebo Karolíny Schwarzové (725 397 934).

Fotogalerii najdete zde

To jsme se za nás neučili: OZOBOTI, 12. 2. 2020

Senioři, z nichž někteří si přivedli i vnoučata, programovali pomocí barevných kódů pohyb krásných a roztomilých OZOBOTŮ. Když přicházeli, ani nevěděli, co to je, ale při odchodu – a nutno říci, že veselým krokem – díky paní učitelce Krajčové a milým studentům nejen že věděli, o co se jedná, ale dokonce měli vlastní zkušenost s jejich programováním, a ještě si procvičili logické uvažování!

A co příště? Ve středu 18. 3. se dozvíme něco o Velikonocích z historického a astronomického pohledu. Na zábavnou přednášku Jana Veselého z Planetária Praha je možné se přihlásit u Karolíny Schwarzové, tel. 725 397 934, nebo Terezy Noskové, tel. 607 048 183, od 4. 3. do naplnění kapacity.

Kouzlo čočky, 23. 1. 2020

Akce nazvaná Kouzlo čočky, exkurze ve VOŠZ a SZŠ na Alšově nábřeží, se velmi vydařila. Studentky nám předvedly výrobu brýlí se skleněnými čočkami téměř od začátku do konce. Spolu s paní učitelkou Bartouškovou nám zodpověděly řadu dotazů. Pro všechny, kteří se akce nemohli zúčastnit, jsme od nich dostali tento přehled, jak poznat, že návštěva očního lékaře je opravdu nezbytná, a doporučení v takovém případě prohlídku neodkládat.

thumbnail of kdy k očnímu lékaři

To jsme se za nás neučili: Vánoční fyzikální dílna, 27. 11. 2019

Krásné a praktické malé roboty, s využitím třeba při úklidu, vyráběli seniorští studenti z Prahy 1 při své další výuce na Smíchovské střední průmyslové škole, a to pod dohledem nejen zkušené vyučující, ale i samotných studentů. Na závěr si pak všichni vytvořili vánoční přání. A protože to bylo na průmyslovce, součástí přáníčka byla svítící dioda.

„Pěkná tradice spolupráce našeho Střediska sociálních služeb a Smíchovské střední průmyslové školy pokračuje, a to je moc dobře, zvlášť když obě strany cítí, že to je pro ně prospěšné,“ vyzdvihl radní Prahy 1 Petr Burgr, do jehož gesce spadá problematika seniorů a Střediska sociálních služeb.

„Tahle škola je úplně skvělá! Pokaždé se dozvíme něco nového, takže často odcházíme s otevřenou pusou,“ dala Petru Burgrovi za pravdu Zdeňka Šundová, jež na přednášky dochází se svým manželem Janem, který do této školy před lety chodil na večerní průmyslovku.

A baví to i místní studenty, kteří se seniorům tentokrát věnovali spolu se svojí profesorkou Věrou Krajčovou. „Studenti díky účasti na výuce získají sociální dovednosti a sami se u toho i odborně hodně naučí. Některé přednášky pak dokonce připravují úplně sami,“ vysvětlila Věra Krajčová.

K překvapení mnohých převažovaly mezi studenty dívky, kterých je jinak na celé škole pouze třicet. „Někdy mě vnímají v davu kluků spíš jako jednoho z nich, ale občas mi i spolužák podrží dveře,“ popsala dívčí život na průmyslovce studentka Barbora Kozlová, která je ale prý na velkou početní převahu kluků zvyklá už od základní školy. Se seniory se jí pracovalo moc dobře a často prý na správné řešení přicházeli společně.

Studenti Smíchovské střední průmyslové školy jsou podle slov Věry Krajčové zvyklí i na práci s dětmi z mateřských a základních škol. Průmyslovce se to, zdá se, vyplácí, protože mezi vyučujícími této školy se objevuje celá řada bývalých velmi dobrých absolventů.

A že spolupráce vyučujících studentů a studujících seniorů přináší svoje ovoce, dosvědčili i vyrobení roboti, kteří nejenže splňovali kritéria pro designovou krásu, ale hlavně byli i funkční. Stejně jako technicky „vychytaná“ vánoční přání s diodou.

Letošní poslední výuka seniorů na průmyslovce se uskuteční 11. prosince a bude podle všeho už předvánočně netechnická, protože jejím tématem bude povídání o kalendáři a pranostikách.

 

Fotogalerii najdete zde

Setkání s dětmi v BDPS Benediktská, 4. 10. 2019

Projekty Prahy 1 a jejího Střediska sociálních služeb ukazují, že různé generace mohou žít nikoliv jen vedle sebe, ale spolu. Přispívá k tomu i velmi dobrá spolupráce s neziskovou organizací Mezi námi, která navíc po DPS Týnská ocenila svojí značkou „Mezigeneračně“ i bytový dům s pečovatelskou službou Benediktská. A to právě za výborně fungující přátelství různých generací – v tomto případě místních seniorů a dětí z mateřské školy v Revoluční.

„Snažíme se, aby se naši senioři při našich akcích a projektech nesetkávali jen se svojí generací, ale třeba i s těmi nejmenšími, protože to obohatí jak je, tak samozřejmě i děti,“ vysvětlil radní Prahy 1 Petr Burgr, do jehož kompetence Středisko sociálních služeb a aktivity pro seniory spadají.

A jak se ukazuje, funguje to. Stačilo se třeba zeptat dětí z mateřinky v Revoluční, jestli do Benediktské chodí rády, a hned se ozvalo hromové: „Jóóóó!“ A těší se i senioři, kteří navíc od paní ředitelky z MŠ Revoluční Jaromíry Pavlíčkové dostali pozvání k návštěvě.

Kromě společných setkání s babičkami a dědečky v Benediktské, při kterých si povídají, zpívají, malují, čtou a vyrábějí, se podle paní ředitelky děti účastní i dalších mezigeneračních akcí. „Minulý měsíc například byly ve Werichově vile, kde se konalo krásné čtení,“ upozornila na akci recitačního klubu seniorů Týnka.

Organizace Mezi námi spolupořádá obdobná setkání ve všech domech s pečovatelskou službou Prahy 1, a jak zdůraznily její zástupkyně Kateřina Irglová, Hana Svozilová a Hana Šmídová, setkání se konají každý měsíc, výborně fungují a všem zúčastněným přinášejí společnou radost.

A společná radost byla i z ocenění, jež získaly i děti z mateřské školy v Revoluční, které si odnesly diplom a samolepku „Mezigeneračně“ na svůj vchod. Ještě předtím ale strávily další pěkné dopoledne se „svými“ babičkami a dědečky.

 

Fotogalerii najdete zde

thumbnail of 2019-10 mezi námi

To jsme se za nás neučili: Dešifrování mluvy „ajťáka“ pro člověka „normálního“ – 13. 3. 2019

Smíchovská průmyslovka třetího věku – tak se jmenuje už třetí ročník společného projektu Střediska sociálních služeb Praha 1 a Smíchovské střední průmyslové školy, tvořený cyklem přednášek a dílen pro seniory, který se těší velkému zájmu a který obohacuje účastníky napříč generacemi.

„Projekt je ukázkovým příkladem nejen kvalitního celoživotního vzdělávání, ale i úspěšného propojování různých generací,“ ocenil radní Prahy 1 Petr Burgr, do jehož gesce spadá oblast seniorů a Střediska sociálních služeb.

Tentokrát se patnáct seniorů z Prahy 1 vydalo do budovy Smíchovské střední průmyslové školy na seminář s výmluvným názvem Dešifrování mluvy „ajťáka“ pro člověka „normálního“. Pedagog školy Radek Lochman je provedl světem pojmů zejména z technického světa, které dnešní mládež často považuje za samozřejmé, ale v řadě případů ani neví, jak tyto pojmy vznikly nebo co doopravdy znamenají.

Připravil jsem si pro seniory prezentaci zhruba třicítky termínů pro objasnění a poté budu odpovídat na jejich dotazy,“ avizoval dopředu Radek Lochman. Seniorští studenti totiž měli za domácí úkol přípravu pojmů, které potřebovali vysvětlit.

A senioři potvrdili tvrzení odborníků, že jsou ve své většině pečlivými a aktivními studenty, kteří svědomitě sledují výklad, dělají si poznámky a rozhodně se nebojí zeptat. Dozvěděli se například (pokud to už nevěděli) o rozdílech mezi akumulátory a bateriemi, cartridgemi a tonery, bity a bajty, GSM, GPRS, Edge, 3G, 4G, 5G a LTE apod. Probíraly se ale i blogy či vlogy, včetně motivace jejich autorů a autorek ke zveřejňování vlastních niterných pocitů.

A rozhodně to nebylo přednášení někomu, kdo se v problematice alespoň trochu neorientuje. Velká diskuse se pak strhla kolem kryptoměn, bitcoinů, jejich těžby a použití.

Projekt bude pokračovat i v dalších měsících. Ve středu 10. dubna bude na seniory čekat přednáška Jana Mlynáře z ČVUT na téma termojaderná fúze – cesta z hvězdných dálek do všední reality, ve středu 22. května se pak senioři budou zabývat sestavováním vlastního robota a jeho programováním v praktické dílně, kterou pod názvem legoroboti – oživlé kostičky povede Jarda Kořínek ze Smíchovské střední průmyslové školy. Do prázdnin pak ještě stihnou 5. června seminář Radka Lochmana na téma hardware – novinky ze světa PC a jak se v nich vyznat.

 

Fotogalerii najdete zde

thumbnail of 13-03 dešifrování mluvy ajťáka

Setkání se studenty Arcibiskupského gymnázia – leden 2019

Kreslení a malování portrétů, hudební pásmo i společné zpívání písniček, divadelní scénku na motivy pohádky Zlatovláska, společenské hry, a hlavně společné povídání – to vše prožili během tří dnů senioři z Prahy 1 se studenty Arcibiskupského gymnázia Praha, kteří si veškerý program dobrovolně a pečlivě připravili a kteří tak udělali radost obyvatelům našich domů s pečovatelskou službou. A kteří při svých návštěvách záhy zjistili, že ta radost je oboustranná.

Programy, které si naši studenti nacvičili, jsou součástí celoškolního projektu ´Svatá Anežka – umění žít s lidmi a pro lidi´ a jednoho z jeho témat, kterým je dobrovolnictví a schopnost darovat svůj čas,“ vysvětlila Martina Peterková, profesorka Arcibiskupského gymnázia.

Tři skupiny studentů navštívily postupně během tří dnů DPS Pštrossova, DPS Týnská a BDPS Benediktská. První den se malovalo, druhý zpívalo a třetí hrálo divadlo. Vždy bylo ale také dost času na povídání, během kterého se babičky a dědečkové dozvěděli něco o Arcibiskupském gymnáziu a o radostech a starostech dnešních studentů. Ti starší pak zavzpomínali nejen na svůj studentský život a mládí, ale i na zážitky ze staré Prahy a na to, jak naše město vypadalo před lety.

Zástupci Střediska sociálních služeb Praha 1 navíc studentům vysvětlili, jak v Praze 1 funguje systém péče o seniory a handicapované a co je podstatou domů s pečovatelskou službou.

Na velmi vydařená mezigenerační setkání se přišel podívat i radní Prahy 1 Petr Burgr, který studenty velmi ocenil. „Věřím, že tak, jak udělali radost našim seniorům, že i oni si odnesli pěkný zážitek,“ uvedl Petr Burgr, který si spolu se studenty a seniory s chutí zazpíval. Přesvědčil se tak, že jeho oblíbenou písničku Vínečko bílé mají rádi jak ti dříve narození, tak i nastupující mladá generace.

Společný pilotní projekt Arcibiskupského gymnázia a Střediska sociálních služeb má za sebou úspěšný start, za který patří poděkování všem, zejména pak samozřejmě studentům, kteří zaslouženě sklidili velkou pochvalu. „Děti se na návštěvu těšily a dělaly to s upřímnou chutí,“ prozradila Eva Špačková, profesorka Arcibiskupského gymnázia, a nutno dodat, že to po všechny tři dny bylo znát. A není také divu, že se všichni těší na pokračování.

„Ze srdce vám děkujeme, že jste přišli,“ rozloučila se se studenty za všechny pracovníky i samotné seniory ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová a všichni si zároveň při té příležitosti slíbili, že se zase brzy uvidí.

A než k tomu dojde, mohou senioři z Prahy 1 – a to samozřejmě nejen ti, kteří bydlí v domech s pečovatelskou službou – využívat bohatou nabídku dalších aktivit. Z těch mezigeneračních to jsou například pravidelná tvořivá setkání s dětmi z mateřských škol, spolupořádaná s Mezi námi, o. p. s., koncerty mladých umělců ze ZUŠ U Půjčovny nebo společné projekty se Smíchovskou střední průmyslovou školou, jež seniory zasvěcují mimo jiné do informačních technologií a během kterých jim studenti pomáhají i s řešením problémů s počítači, laptopy a dalšími technologiemi.

 

Fotogalerii z malování portrétů v DPS Pštrossova najdete zde

Fotogalerii ze zpívání a hraní v DPS Týnská najdete zde

Fotogalerii z divadla, her a čtení v BDPS Benediktská najdete zde

 

thumbnail of 28-01 portréty thumbnail of 29-01 zpívání s kytarou thumbnail of 30-01 společenské hry a čtení

Setkání s dětmi z mateřských škol – leden 2019

Dělí je od sebe i osmdesát let, přesto jim je spolu dobře

Každý dům s pečovatelskou službou v Praze 1 zažívá jednou za měsíc malování, výrobu keramiky, pečení cukroví, tancování anebo cvičení, kterého se účastní nejen jeho obyvatelé, ale i podstatně mladší návštěvníci z mateřských škol. Středisko sociálních služeb Praha 1 a obecně prospěšná společnost Mezi námi totiž pořádají velmi oblíbená a velmi důležitá mezigenerační setkání, která obohacují všechny zúčastněné.

„Setkání různých generací jsou jednou z věcí, které dnešní společnosti chybějí a jejichž nedostatek nás postihuje více, než si uvědomujeme. Středisko sociálních služeb a společnost Mezi námi proto dělají velmi záslužnou práci,“ ocenil radní Prahy 1 pro kulturu, občanskou společnost, volnočasové aktivity seniorů a Středisko sociálních služeb Petr Burgr.

Za obecně prospěšnou společnost Mezi námi koordinuje mezigenerační aktivity Hana Svozilová. „Děti a senioři jsou od sebe věkově vzdáleni i osmdesát let a my jsme přesvědčeni, že by se tyto generace měly spolu více setkávat a více poznávat, protože se učí vzájemnému respektu a učí se od sebe navzájem,“ popsala Hana Svozilová, podle které je přínos mezigeneračních setkání v domech s pečovatelskou službou obrovský. Upozornila rovněž na fakt, že řada dětí nemá babičku ani dědečka a díky těmto setkáním si děti kromě jiného uvědomují, že stáří není problém, ale realita.

My jsme se tentokrát vydali do bytového domu s pečovatelskou službou v Benediktské ulici, kam přišly na návštěvu děti z Mateřské školy Revoluční. Ty si pro babičky a dědečky přichystaly jak nejslavnější tříkrálovou koledu, tak i zlaté a stříbrné papíry, z nichž pak všichni společně vyráběli tříkrálové koruny.

„Máme z těchto mezigeneračních setkání, která obohacují děti i starší generaci, moc velkou radost,“ uvedla uprostřed všeobecné zábavy ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová a připomněla velmi důležitou roli mezigeneračních kontaktů v rámci prevence izolace a osamění seniorů.

 

Fotogalerii najdete zde

Video najdete zde

Hodinový ajťák v klubech seniorů – 18. 12. 2018

Studenti Smíchovské střední průmyslové školy a senioři z Prahy 1 se velmi dobře znají. Mohou za to počítače a další IT, na které se studenti při svém studiu zaměřují a které senioři z Prahy 1 díky projektům Střediska sociálních služeb hojně využívají.

„Ve spolupráci se Smíchovskou střední průmyslovou školou organizujeme pro seniory zážitkové programy zaměřené na informační technologie a jejich využití i nástrahy. Studenti také našim seniorům pomáhají při problémech s počítači a jako velmi užiteční poradci, kteří ochotně docházejí i k seniorům domů. Tentokrát jsme zvolili formu mezigeneračního setkání v klubech Haštalka a Tomáš, kam mohli senioři přijít za našimi studentskými ´hodinovými ajťáky´ na IT konzultaci a přinést si i své notebooky a další zařízení,“ vysvětlila ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová.

A protože se tato nová služba ukázala jako velmi užitečná a vítaná, jsou všichni pro, aby se brzy znovu uskutečnila. O dalším termínu setkání s „hodinovými ajťáky“ vás budeme včas informovat.

 

Fotogalerii najdete zde

 

 

Vánoční besídka v DPS Týnská – 10. 12. 2018

Areál domu s pečovatelskou službou (DPS) v Týnské ulici patří k nejkrásnějším místům v okolí a samotný dům pak kromě bydlení poskytuje i služby denního stacionáře. Senioři a další klienti zde rovněž mohou využívat počítačové a jazykové kurzy, trénování paměti nebo třeba posezení s hudbou. Za dalšími kurzy, kroužky a přednáškami pak lze docházet do nedalekého klubu Haštalka. A vždy před Vánocemi se i tady v Týnské koná vánoční besídka.

A vánoční besídka je vždy vítanou příležitostí pro setkání obyvatel domu i dalších seniorů z Prahy 1 a také pro návštěvu šikovných malých a mladých muzikantů ze ZUŠ U půjčovny. Na ty všechny i letos čekaly krásně vyzdobené a provoněné společenské prostory DPS a svátečně prostřené stoly.

„Ze srdce vám i zaměstnancům přeji hezký a klidný advent a nám všem společně pak přeji, abychom se za rok tady zase všichni ve zdraví sešli,“ popřál klientům i pracovníkům Střediska sociálních služeb radní Prahy 1 Petr Burgr, do jehož gesce spadají oblasti kultury, spolků a dalších neziskovek i seniorů a Střediska sociálních služeb.

Jeho ředitelka Helena Čelišová zase všem účastníkům besídky popřála bohatého Ježíška a Vánoce, během kterých nebude nikdo sám. „Pečujte si o své zdraví a všechno, co máte na duši a co vás trápí, nám bez obav řekněte, abychom vám mohli pomoct,“ uvedla Helena Čelišová.

Spolu s Petrem Burgrem měla určitě radost ze všeobecně panujícího přesvědčení, že paní pečovatelky v Týnské (ale nejen tam) jsou opravdovými anděli. Včetně koordinátorky DPS Marty Koucké a vedoucí denního stacionáře Marcely Dražanové.

A autor těchto řádek se k uvedenému přesvědčení velmi rád přidává…

Krásné Vánoce!

 

Fotogalerii najdete zde