Dům s pečovatelskou službou v Týnské ulici, provozovaný Střediskem sociálních služeb Praha 1, získal na své hlavní vstupní dveře novou ozdobu – značku „Mezigeneračně“, která je oceněním za aktivní a dlouhodobé sbližování nejmladší a nejstarší generace. Ocenění uděluje obecně prospěšná společnost Mezi námi. Značka od nynějška zdobí i Mateřskou školu Národní.

„Toto ocenění pro Prahu 1 jako zřizovatele Střediska sociálních služeb a Mateřské školy Národní moc znamená. Děkuji za ně společnosti Mezi námi a moc gratuluji pracovnicím a pracovníkům Střediska sociálních služeb, DPS Týnská a MŠ Národní, kteří odvádějí skvělou práci,“ ocenil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který se slavnostního předání a umístění značky osobně zúčastnil.

„Naše organizace se věnuje mezigeneračním aktivitám. Jeden z našich programů se jmenuje ´Povídej´ a jsou do něj zapojena školní a seniorská zařízení, která s námi takto spolupracují,“ vysvětlila Lenka Hanusová z obecně prospěšné společnosti Mezi námi. A právě při setkání v DPS Týnská, kterého se v rámci programu „Povídej“ zúčastnili místní senioři a šikovné děti z Mateřské školy Národní, aby společně výtvarně tvořili, bylo ocenění předáno.

Pro děti je setkávání se seniory velmi přínosné. Dává jim jiný obzor, rozvahu, klid a poznání, uvedla Linda Obrtelová, ředitelka organizace Mezi námi, a dodala: „Společnost často vnímá seniory s despektem, ale děti při osobních setkáních zjistí, že stáří nemusí být vždy překážka, a že navíc se staršími lidmi může být i legrace.“

Při programu „Povídej“ tráví seniorky a senioři s dětmi příjemný čas, vyprávějí jim, hrají si s nimi nebo jim třeba předčítají. Cílem není jen zapojit starší generaci do smysluplných aktivit, jde především o vzdělávání a vychovávání nových generací k úctě ke stáří.

Značka Mezigeneračně je oceněním za vynaloženou práci a energii pracovníků škol, školek a seniorských zařízení v mezigenerační oblasti. Znamená také prestiž a výjimečnost. Znamená, že daná instituce je součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který napomáhá sbližování generací.