Praha 1 se může pochlubit dalšími seniory, kteří ovládají práci s počítači tak, že obdrželi odborné osvědčení. Potřebné kurzy pro ně pořádá Středisko sociálních služeb Praha 1 a je o ně velký zájem. Dokládá to i vysoký počet právě vydaných osvědčení – 56!

„Máme velkou radost ze zájmu seniorů, protože kurzy jim pomohou zvládnout potřebné základy práce s výpočetními technologiemi, hledat důležité informace na internetu nebo e-mailovat, ale také je seznámí s internetovým bankovnictvím a nástrahami, které v sobě moderní technologie a internet skrývají,“ popsal starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který spolu s ředitelkou Střediska sociálních služeb Helenou Čelišovou osvědčení seniorům předal.

Seniorům se ve skupinových či individuálních kurzech věnují tři odborní lektoři – Petr Dáňa, Eva Sochorová a Kateřina Brouk. „Chtěla bych moc poděkovat všem účastníkům počítačových kurzů pro seniory za jejich elán a nadšení, s nimiž přistupují ke zvládání nástrah práce s počítači, chytrými telefony i tablety. Neobyčejně je za to obdivuji,“ ocenila Kateřina Brouk.

Počítačové kurzy pro seniory jsou kromě úplných začátečníků určeny i pokročilejším účastníkům. „Ti chodí třeba už druhým rokem nebo mají už počítač doma, a tak většinou chtějí něco navíc. Učí se proto například také upravovat fotografie a pracovat s grafickými programy,“ vysvětlil Petr Dáňa.