Krásné a příjemné odpoledne naplněné verši z děl českých i světových autorů připravily pro všechny posluchače dámy z Klubu poezie Týnka.

Hlediště divadla Viola bylo zaplněno do posledního místa a krásné básně, podbarvené klavírním doprovodem pana Vladimíra Jelínka, sklízely velký potlesk.