Recitace ve Viole – Básně bez ladu a skladu, 6. 11. 2019

Už podevatenácté uspořádal seniorský recitační klub Týnka, zřizovaný Střediskem sociálních služeb Praha 1, poetické odpoledne ve Viole, tentokrát pod názvem Básně bez ladu a skladu. Autorem, jehož verše recitovaly Marie Holubová, Luciana Klobušovská, Karla Drahokoupilová, Miloslava Veidenthalerová, Jarmila Šonková, Danuše Kovandová a Dagmar Hyklová, byl Vlastimil Shaana Šantroch.

„Název v pořadí už devatenáctého poetického odpoledne byl zvolen proto, že mi jednotlivé básně takto postupně od autora přicházely,“ vysvětlila s úsměvem vedoucí Týnky Dagmar Hyklová, jež nakonec spolu se svými kolegyněmi připravila k recitaci například básně Modlitba, Sokrates, Cesta, Ztráty a nálezy, Andante dolce, Bludička či Jinovatky.

O hudební doprovod se postarala Jitka Sochová a komponovaného pořadu ve Viole se zúčastnil i samotný básník, který vysvětlil, jak přišel ke své přezdívce. „V roce 1980 měl premiéru vynikající televizní film Nezralé maliny s postavou nerudného důchodce Šantrocha alias Šány v podání Miloše Nedbala a od té doby mně a tátovi nikdo jinak neřekl,“ popsal Vlastimil Šantroch, který také založil známou Veršotepárnu. „Vymyslel jsem ji, abych podpořil poezii, aby ji lidé více četli i psali,“ uvedl.

 

Fotogalerii najdete zde

Recitace ve Viole: Veršotepárna, 23. 5. 2019

Tradiční poetické odpoledne ve Viole, tentokrát s verši Moniky Silberové, připravil pro své seniorské sousedy a vrstevníky klub poezie Týnka, který působí při Středisku sociálních služeb.

„Klub poezie Týnka spojuje lidi radující se z krásných veršů, z literatury i ze setkávání s podobně naladěnými lidmi. Platí to pro ty, kteří jsou v klubu zapojeni, i pro ty, kteří na setkání s poezií přicházejí jako diváci. Moc děkuji členkám klubu i všem ze Střediska sociálních služeb, kteří tyto akce připravují a organizují,“ uvedl radní Prahy 1 pro kulturu, Středisko sociálních služeb a volnočasové aktivity seniorů Petr Burgr.

Tentokrát se poetické odpoledne ve Viole nazývalo Veršotepárna, což je internetový projekt, kdy autoři tvoří různé literární formy na zadaná slova či témata. Paní Marie, Karla, Miloslava, Jarmila, Danuše a Dagmar z Týnky se ujaly recitace básní Moniky Silberové, která je vždy napsala na pět zadaných slov.

Nechcete to také zkusit a připojit se k těm, kteří stejně jako vy mají rádi poezii? Vítány jsou dámy a vítáni jsou i muži. Napište vedoucí klubu Dagmar Hyklové na e-mail: dhyklova@seznam.cz. Týnka se schází každou středu odpoledne.

Příští poetické odpoledne se pak ve Viole uskuteční 6. listopadu. Kromě toho budou dámy z Týnky recitovat i ve Werichově vile, a to 13. listopadu.

Fotogalerii najdete zde

 

thumbnail of 23-05-2019 Viola

Recitační odpoledne ve Viole – 28. 11. 2018

Už po sedmnácté pozval recitační klub Týnka, spadající pod Středisko sociálních služeb Praha 1, své vrstevníky a přátele na příjemné odpoledne ve Viole, plné krásných veršů, výborné recitace a citlivého hudebního doprovodu. Tentokrát si Týnka připravila básně Jiřího Žáčka.

„Jsem moc ráda, že naši senioři mají možnost se takto tvůrčím způsobem seberealizovat, a předávat navíc svoji radost z poezie i ostatním vrstevníkům,“ uvedla ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová, která mezi hosty přivítala jak nového radního Petra Burgra, do jehož gesce problematika seniorů a jejich volnočasových aktivit spadá, tak i básníka Jiřího Žáčka, podle kterého je v Čechách stále básníků dost. S počtem čtenářů už to bohužel takové není.

Sám Jiří Žáček nám všem určitě poezii doporučuje – už v našem vlastním zájmu. „Lidé, kteří čtou poezii, na rozdíl od těch, kteří čtou maximálně časopisy nebo sem tam nějakou prózu, nezblbnou. Anebo třeba zblbnou, ale později…“ vysvětlil s humorem sobě vlastním Jiří Žáček, jenž původně vystudoval stavařinu. „Bavily mě ale básničky a holky, a o nich toho ve stavebnictví moc není,“ zdůvodnil básník svůj útěk od profese.

Poetické pásmo ve Viole tradičně připravila a s členkami Týnky nastudovala Dagmar Hyklová. „Připravily jsme část básní Jiřího Žáčka pro dospělé, část veršů pro děti a na závěr pak takzvané jednohubky – bonmoty ze sbírky Noční motýli,“ popsala Dagmar Hyklová. Verše svým hudebním doprovodem podpořil klavírista Vladimír Jelínek.

Recitační odpoledne se zcela zaplněné Viole líbilo. A líbilo se i radními Petru Burgrovi. „Moc děkuji Týnce za krásný program a Středisku sociálních služeb za podporu takových aktivit. Poděkování samozřejmě patří i Viole,“ ocenil Petr Burgr, jenž zároveň všem přítomným popřál klidný advent a klidné přípravy na Vánoce.

 

Fotogalerii najdete zde

 

thumbnail of 28-11-2018 Viola

Viola: Praha zamilovaných – 25. 11. 2015

Už po jedenácté mohli ve středu návštěvníci Violy obdivovat umění a zápal členek recitačního klubu Týnka, který sdružuje seniorky z Prahy 1 a který zřizuje Středisko sociálních služeb Praha 1. Tentokrát Týnka nabídla přednes veršů básníka, spisovatele a překladatele Petra Skarlanta.

„Jsem moc rád, že se zde ve Viole můžeme každoročně díky recitačnímu klubu Týnka zastavit, zklidnit a vyslechnout si krásné verše v podání krásných dam,“ ocenil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který příjemné poetické odpoledne strávil s Týnkou už po páté.

Do jako vždy příjemné a zcela zaplněné Violy přišel i autor básní Petr Skarlant, z jehož sbírky Praha zamilovaných, ilustrované Klárou Trnkovou, verše pocházely. Básník na úvod ocenil, že „zamilované verše zazní z úst zkušených žen“, a svěřil se, že z Prahy měl v tomto směru nejraději Petřín šedesátých let, kdy tam ještě bylo možné nerušeně strávit celou noc.

Recitační klub Týnka, jehož velký přínos při šíření poezie ocenil ve svém úvodním slově i Oldřich Lomecký, rozdává radost z básní nejen sousedům z Prahy 1, ale díky svým výjezdům mimo naši městskou část i dalším spoluobčanům všech generací.

 

Program Violy, který vřele doporučujeme, naleznete na www.divadloviola.cz

thumbnail of 25-11 Viola

Poetické odpoledne ve Viole – listopad 2014

V prvním listopadovém týdnu jsme se opět sešli v divadle Viola, abychom si vyslechli verše splývající z úst členek recitačního klubu Týnka.

Dámy si tentokrát k přednesu vybraly básně jedné z nich, Luciany Klobušovské, která se literární tvorbě s nemalými úspěchy věnuje již mnoho let. A snad právě proto, že byla přítomna autorka veršů a sama se také ujala přednesu některých svých básní, byla atmosféra skvělá a prodchnutá radostí. Verše na nejrůznější témata zaujaly všechny přítomné a potlesk po skončení programu nebral konce. Všem recitátorkám i samotné autorce textů pak byly odměnou nejen usměvavé tváře obecenstva, ale také květina z rukou starosty MČ Praha 1 Oldřicha Lomeckého.

„Dámy z recitačního klubu Týnka mě nepřestávají udivovat svou vitalitou a jejich přednes je pro mě vždy připomínkou, že i ve vysokém věku se dá žít aktivně a přinášet radost druhým,“ poznamenal starosta Oldřich Lomecký. „A verše Luciany Klobušovské, která je sama členkou recitačního klubu, jsou pro přednes v komorním prostředí divadla Viola jako stvořené,“ dodala ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová.

Všichni se těšíme na další setkání s recitátorkami klubu působícího pod Střediskem sociálních služeb, které by se mělo konat na jaře příštího roku.

thumbnail of 06-11 Viola

Recitační odpoledne ve Viole – 3. 4. 2014

Členky recitačního klubu Týnka se již tradičně sešly k přednesu básní v divadle Viola. Vybrané téma jaro se báječně hodilo k pěknému počasí a recitátorky měly jako vždy velký úspěch.

 

thumbnail of Viola 3.4.2014 klubu poezie

Recitační odpoledne ve Viole – 7. 11. 2013

Ve čtvrtek 7. listopadu se uskutečnilo další, již tradiční, recitační odpoledne seniorek ve Viole. Recitační klub Týnka si tentokrát vybral básně ze sbírek Pavla Vrány Malostranská nostalgie a Staroměstská nostalgie. Za přítomnosti autora a s jeho laskavým svolením přednesly básně jak vážné, tak vesele laděné.

Dalším bodem programu byl křest knihy Aleny Horáčkové-Pelikánové Vesele do důchodu a autogramiáda.

Nálada byla výborná, poezie i próza nadchla všechny přítomné.

Poezie kvete v každém věku – říjen 2013

Říká se, že láska kvete v každém věku. Dvě dámy z Prahy 1, Luciana Klobušovská a Olga Holubová, dokazují, že to samé platí i pro poezii. Jejich verše jsme mohli slyšet v divadle Viola, kde je recitovaly členky Klubu poezie Týnka pod vedením umělecké vedoucí Dany Hyklové, která se svými svěřenkyněmi připravila pro Violu pásmo Milostná poezie.

Viola již pošesté – 9. 5. 2013

Dne 9. května recitovala Týnka již pošesté v divadle Viola. Protože to bylo v máji, měsíci lásky, a jak známo, láska kvete v každém věku, vybrala si k recitaci téma „Milostná poezie“.

Kromě klasických autorů naší i světové literatury byli zařazeni i autoři současní, a nejen to: Týnka recitovala verše dvou seniorek žijících v Praze 1. Jsou to paní Olga Holubová a paní Luciana Klobušovská.

Pořad měl velký úspěch a přítomna byla i Česká televize, která zde natáčela pro pořad stanice ČT1 Z metropole, který je vysílán vždy v sobotu ve 12 hod.

Dana Hyklová

Seniorky z Týnky recitovaly básničky ze školních čítanek – 4. 6. 2012

Pondělní poetické odpoledne ve Viole se neslo v duchu vzpomínání na básničky známé ze školní docházky, od základní školy až po maturitu. A kdo se zhostil velmi zdařilé recitace? Členky seniorského recitačního klubu Týnka, zřizovaného Střediskem sociálních služeb Praha 1.

Ty si do Violy pozvaly své vrstevníky, aby jim přednesly „básničky z čítanek“. A všichni diváci – 70 seniorek a seniorů – se k nim s nadšením přidávali a spolu s nimi recitovali básně, které si mnozí z nich nejen stále pamatují, ale přednášejí je i svým vnoučatům.

Velký úspěch měly třeba básničky Štěstí! Co je štěstí? anebo Perníková chaloupka, Lesní studánka či Sbohem a šáteček a Dědova mísa. Při zakončení celého programu se publikum roztleskalo a zároveň došlo na opravdu sborovou recitaci známé dětské básně Polámal se mraveneček.

Recitátorky si básně, jako už tradičně, vybíraly samy a na zkouškách je to moc bavilo. O to více se radovaly ze svého pondělního úspěchu a už teď se těší na podzimní pásmo – opět ve Viole.

„Z našeho recitačního klubu máme velkou radost. Jeho členky jsou nejen čím dál lepší, ale poezie je hlavně velmi baví, a to je to nejdůležitější,“ řekla ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová, která program zahájila a recitátorky nakonec odměnila kytičkami.

Recitační klub Týnka vznikl před čtyřmi lety. „Zpočátku jsme seniorům verše vybírali my, ale to už dávno neplatí a program už mají zcela ve svých rukách členky klubu,“ vysvětlila Helena Čelišová.

Členkami Týnky je jedenáct žen, které se scházejí jednou týdně. Jejich patronkou je herečka Taťána Medvecká.