V prvním listopadovém týdnu jsme se opět sešli v divadle Viola, abychom si vyslechli verše splývající z úst členek recitačního klubu Týnka.

Dámy si tentokrát k přednesu vybraly básně jedné z nich, Luciany Klobušovské, která se literární tvorbě s nemalými úspěchy věnuje již mnoho let. A snad právě proto, že byla přítomna autorka veršů a sama se také ujala přednesu některých svých básní, byla atmosféra skvělá a prodchnutá radostí. Verše na nejrůznější témata zaujaly všechny přítomné a potlesk po skončení programu nebral konce. Všem recitátorkám i samotné autorce textů pak byly odměnou nejen usměvavé tváře obecenstva, ale také květina z rukou starosty MČ Praha 1 Oldřicha Lomeckého.

„Dámy z recitačního klubu Týnka mě nepřestávají udivovat svou vitalitou a jejich přednes je pro mě vždy připomínkou, že i ve vysokém věku se dá žít aktivně a přinášet radost druhým,“ poznamenal starosta Oldřich Lomecký. „A verše Luciany Klobušovské, která je sama členkou recitačního klubu, jsou pro přednes v komorním prostředí divadla Viola jako stvořené,“ dodala ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová.

Všichni se těšíme na další setkání s recitátorkami klubu působícího pod Střediskem sociálních služeb, které by se mělo konat na jaře příštího roku.

thumbnail of 06-11 Viola