Ve čtvrtek 7. listopadu se uskutečnilo další, již tradiční, recitační odpoledne seniorek ve Viole. Recitační klub Týnka si tentokrát vybral básně ze sbírek Pavla Vrány Malostranská nostalgie a Staroměstská nostalgie. Za přítomnosti autora a s jeho laskavým svolením přednesly básně jak vážné, tak vesele laděné.

Dalším bodem programu byl křest knihy Aleny Horáčkové-Pelikánové Vesele do důchodu a autogramiáda.

Nálada byla výborná, poezie i próza nadchla všechny přítomné.