Tradiční poetické odpoledne ve Viole, tentokrát s verši Moniky Silberové, připravil pro své seniorské sousedy a vrstevníky klub poezie Týnka, který působí při Středisku sociálních služeb.

„Klub poezie Týnka spojuje lidi radující se z krásných veršů, z literatury i ze setkávání s podobně naladěnými lidmi. Platí to pro ty, kteří jsou v klubu zapojeni, i pro ty, kteří na setkání s poezií přicházejí jako diváci. Moc děkuji členkám klubu i všem ze Střediska sociálních služeb, kteří tyto akce připravují a organizují,“ uvedl radní Prahy 1 pro kulturu, Středisko sociálních služeb a volnočasové aktivity seniorů Petr Burgr.

Tentokrát se poetické odpoledne ve Viole nazývalo Veršotepárna, což je internetový projekt, kdy autoři tvoří různé literární formy na zadaná slova či témata. Paní Marie, Karla, Miloslava, Jarmila, Danuše a Dagmar z Týnky se ujaly recitace básní Moniky Silberové, která je vždy napsala na pět zadaných slov.

Nechcete to také zkusit a připojit se k těm, kteří stejně jako vy mají rádi poezii? Vítány jsou dámy a vítáni jsou i muži. Napište vedoucí klubu Dagmar Hyklové na e-mail: dhyklova@seznam.cz. Týnka se schází každou středu odpoledne.

Příští poetické odpoledne se pak ve Viole uskuteční 6. listopadu. Kromě toho budou dámy z Týnky recitovat i ve Werichově vile, a to 13. listopadu.

Fotogalerii najdete zde

 

thumbnail of 23-05-2019 Viola