Už po jedenácté mohli ve středu návštěvníci Violy obdivovat umění a zápal členek recitačního klubu Týnka, který sdružuje seniorky z Prahy 1 a který zřizuje Středisko sociálních služeb Praha 1. Tentokrát Týnka nabídla přednes veršů básníka, spisovatele a překladatele Petra Skarlanta.

„Jsem moc rád, že se zde ve Viole můžeme každoročně díky recitačnímu klubu Týnka zastavit, zklidnit a vyslechnout si krásné verše v podání krásných dam,“ ocenil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který příjemné poetické odpoledne strávil s Týnkou už po páté.

Do jako vždy příjemné a zcela zaplněné Violy přišel i autor básní Petr Skarlant, z jehož sbírky Praha zamilovaných, ilustrované Klárou Trnkovou, verše pocházely. Básník na úvod ocenil, že „zamilované verše zazní z úst zkušených žen“, a svěřil se, že z Prahy měl v tomto směru nejraději Petřín šedesátých let, kdy tam ještě bylo možné nerušeně strávit celou noc.

Recitační klub Týnka, jehož velký přínos při šíření poezie ocenil ve svém úvodním slově i Oldřich Lomecký, rozdává radost z básní nejen sousedům z Prahy 1, ale díky svým výjezdům mimo naši městskou část i dalším spoluobčanům všech generací.

 

Program Violy, který vřele doporučujeme, naleznete na www.divadloviola.cz

thumbnail of 25-11 Viola