Zářící oči dětí a neméně zářící oči seniorek z Prahy 1 se setkaly při předávání vlastnoručně vyrobeného dárku, který seniorky dětem přinesly přímo do mateřské školy na Řásnovce.

Výtvarný kroužek, působící v klubu seniorů Haštalka pod vedením Jany Skarlantové, vyrobil pro děti z mateřské školy na Řásnovce kapsář, který děti využijí na ukládání hraček, psacích a kreslicích potřeb a podobně. A v úterý odpoledne se seniorky, které se na výrobě podílely, vydaly přímo do mateřské školy, aby svůj dárek s hrdostí předaly malým žáčkům. Děti ze třídy Rybičky měly z překrásného žlutého kapsáře ozdobeného dětskými motivy opravdovou radost.

„Jsem ráda, že výrobek seniorek z klubu seniorů Haštalka najde uplatnění a potěší naše nejmenší,“ řekla s úsměvem radní pro sociální oblast MČ Praha 1 Šárka Chládková Táborská, která se předání dárku osobně zúčastnila. „Mezigenerační spolupráce je jak pro děti, tak pro seniory velmi přínosná a důležitá, proto doufám, že se nám navázaný kontakt podaří udržovat a rozvíjet,“ dodala dojatá ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová.

Všichni tedy doufají, že dárek najde v mateřské škole využití a seniorky se s dětmi již domluvily, co dalšího by mohly vyrobit. Děti oplátkou slíbily, že přijdou do klubu seniorů zazpívat nebo přednést básničku. Všichni zúčastnění se na další setkání již těší, a tak lze s jistotou říci, že tento kontakt mezi věkově vzdálenými generacemi není poslední.