Vánoční trhy v Lysé nad Labem – výlet 3. 12. 2010

Kalamita a mrazivé počasí odradily řadu zájemců o zájezd na vánoční trhy do Lysé nad Labem.

Kdo se nakonec odhodlal, nelitoval. Autobus nás dovezl až skoro ke vstupu na výstaviště. Prošli jsme kousek kolem venkovních prodejců a potom už jsme byli stále v teple. Vnitřní haly byly zaplněné stánky se vším možným tuzemským zbožím – vánoční dekorace, textilní zboží, medové produkty, svíčky, kožešiny umělé i pravé, jídlo, pití a mnoho dalších dobrot. V nejvyšším patře potom byli také zastoupeni prodejci spíše uměleckého zboží – obrazy, malované sklo apod.

Z Prahy jsme odjížděli v 8.30 hod, a zpátky jsme byli ve 13.45 hod. Silnice byly téměř celou cestu suché, takže jízda byla plynulá a velmi pohodlná.

Panenky pro UNICEF – listopad 2010

Již několik let členky našeho klubu vytvářejí šité panenky pro UNICEF.

Panenka, ušitá podle daného střihu, představuje jedno dítě z rozvojových zemí, na jehož očkování proti základním dětským nemocem získává UNICEF prostředky prodejem panenky. Proto se koupi panenky říká „adopce“.

Teď v listopadu jsme do UNICEF dodali celkem 14 panenek. Věříme, že peníze takto získané přinesou zdraví 14 dětem, a radost a dobrý pocit nejen nám, ale i těm, kteří je „adoptují“.

Polabský pohár v pétanque – 23. 10. 2010

Celkem 7 dvojic z našeho Senior týmu Praha 1 se v sobotu, 23. 10. zúčastnilo turnaje v pétanque, Polabský pohár ve Vědomicích u Roudnice nad Labem.

Náš pan trenér, Petr Fuksa, jel opět s námi a dokonce hrál v jednom našem týmu.

Akce se nám všem líbila a oproti minulému turnaji v srpnu jsme se také hodně zlepšili, takže nás Petr hodně chválil. Vítězství v turnaji sice ještě nebylo, ale třeste se reprezentanti a hráči ze zahraničí! Ještě pár turnajů, několik tréninků a uvidíme, kdo poveze domů poháry.

Otevření denního stacionáře v Týnské – 1. 10. 2010

Středisko sociálních služeb, zahájilo dne 1. 10. 2010 provoz nového denního stacionáře

Posláním denního stacionáře pro seniory je poskytnout služby a zajistit potřebnou péči klientům, kterým v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu poskytují péči rodinní příslušníci, případně jiní pečovatelé. Denní stacionář ve spolupráci s rodinami umožňuje klientům žít v domácím prostředí a odvrátit, či oddálit, umístění v ústavním zařízení.

Je určen klientům, kteří jsou částečně odkázáni na pomoc druhé osoby, jsou osamoceni a trpí nedostatkem sociálních kontaktů.
Stacionář zajišťuje dle individuálních potřeb člověka zejména: dovoz, stravování, aktivizace, pomoc při sebeobsluze, výchovné a vzdělávací programy, pomoc při prosazování práv a zájmů, zdravotní potřeby. Péče o klienty vychází z jejich individuálních potřeb.

Klienti zde stráví část dne ve společnosti svých vrstevníků a v případě svého zájmu a na základě vlastní volby a možností se mohou účastnit různých aktivit, akcí popř. i výletů, které jim napomáhají zlepšovat jejich fyzický i psychický stav.

Denní stacionář s kapacitou 8 klientů najdete v budově Domu s pečovatelskou službou, v Týnské 17, Praha 1, kde také získáte další potřebné informace.

Senior tým Praha 1 poprvé na velkém turnaji – 21. 8. 2010

Pétanque klub „Senior tým Praha 1“, je prvním skutečně seniorským klubem registrovaným v České asociaci pétanque klubů (ČAPEK).

V sobotu, 21. 8. 2010, se náš tým zúčastnil prvního oficiálního turnaje ČAPEK.

Turnaj Podřipský pohár se koná každoročně ve Vědomicích u Roudnice nad Labem. Letos se ho zúčastnilo celkem 66 dvojic hráčů, z nichž mnozí jsou špičkou tohoto sportu u nás a reprezentují ČR také v zahraničních turnajích.

Nás bylo pouhých 10 hráčů, tedy 5 dvojic, a ačkoli jsme nezvítězili, neodcházíme s prázdnou. Každý náš hráč získal první cenné body do žebříčku ČAPEK. Co je však nejdůležitější, konečně jsme si mohli zahrát na opravdovém hřišti, se zkušenými hráči a podívat se, jak to na takovém turnaji chodí.

Všem se nám ve Vědomicích líbilo a těšíme se na příště.

Klub „Senior tým Praha 1“ má 30 registrovaných hráčů ve věku od 65 do 85 let. Trénuje každou středu odpoledne v parku v Lannově ulici. Pokud jste seniorského věku, bydlíte na Praze 1 a chcete si zahrát, přijďte, budete vítáni.

Poetické odpoledne – 30. 6. 2010

Klub poezie Týnka uspořádal již 30. června příjemné Poetické odpoledne v Galerii jedné věci v Náprstkově ulici.

Našimi vzácnými hosty byl starosta MČ Praha 1 a paní Jana Boušková, herečka.

Posluchači ocenili potleskem všechna vystoupení a již se všichni těšíme na další setkání.