Vánoce v denním stacionáři – 20. 12. 2010

Také v našem nedávno otevřeném denním stacionáři již všechno voní jehličím a panuje zde vánoční atmosféra. 20. 12. po poledni se také tady konala malá vánoční besídka. Sešli se na ní nejen klienti stacionáře, ale i obyvatelé DPS Týnská. Všichni společně si potom zazpívali několik koled a písniček za klavírního doprovodu, které si pečlivě připravili pod vedením jejich „paní Marcelky“ Dražanové.

Připravené občerstvení, za které sponzorům děkujeme, bylo výborné a tak odpoledne uběhlo, ani jsme se nenadáli. Také my přejeme všem krásné svátky a hodně zdraví a těšíme se na další příjemná setkání u nás v denním stacionáři.

Besídky v jeslích – prosinec 2010

Začátkem prosince proběhly v jeslích předvánoční besídky, tentokrát premiérově s účastí rodičů. Děti jsou ještě malé na nacvičování programu, pojali jsme je tedy jako adventní posezení.

Přípravy provázelo veliké očekávání, z naší strany i tréma. Vydaří se to?

Budou všichni spokojeni?

Výsledek byl nad očekávání krásný! Ohlasy rodičů velmi milé.

Děti rády předvedly své jesličky, ukázaly hračky. Společně jsme si zazpívali koledy, zapálili adventní svícen, ochutnali domácí vánoční cukroví a popili čaj, kávu či tradiční punč.

Někteří vyráběli ozdoby z pomerančů, všichni si tento čas báječně užili.

Děti i rodiče si odnesli malý dárek – děti sladkost, rodiče výtvory svých ratolestí.

Moc se těšíme na další společné akce, které budou určitě následovat.

Hana Splavcová

Naše panenky našly své rodiny – prosinec 2010

Jak jsme již uvedli, naše šikovné dámy vytvářejí každý rok krásné panenky, které potom darují organizaci UNICEF. Ta panenky prodává a za takto získané peníze nakupuje očkovací vakcíny pro děti např. z Afriky. Panenky tvoří s láskou, a proto vždycky potěší, pokud si noví „adoptivní rodiče“ některé z panenek najdou chvilku a napíší nám. Někdy napíší děti, jindy dospělí, ale každý dopis je vítán stejně radostně. Děkujeme za ně.

Malování pro dříve narozené – 14. 12. 2010

14. 12. 2010 proběhla slavnostní vernisáž vybraných dětských prací, přihlášených do XI. ročníku výtvarné soutěže pro žáky základních a mateřských škol Prahy 1 a dalších dětí na téma „ Malujeme pro dříve narozené“.

Výtvarnou soutěž uspořádalo Sdružení výtvarníků Karlova mostu, občanské sdružení, ve spolupráci a s podporou Městské části Praha 1.

Vernisáž proběhla v Galerii SVKM o. s. v Praze 1, na Kampě.

Autoři oceněných prací převzali diplomy a různé dárky. Všichni také dostali vlastní portrét, který na místě tvořili dva z Výtvarníků Karlova mostu. Vítězkou celé soutěže se stala jedenáctiletá Ema Prosová, z Primy A Gymnázia prof. Jana Patočky, Praha 1, která do soutěže přihlásila svůj obrázek „ S dědou Jirkou na procházce“

Sdružení výtvarníků Karlova mostu věnovalo nejen všechny oceněné obrázky, ale i řadu dalších z této soutěže, na výzdobu právě dokončovaného nového Domu s pečovatelskou službou v Benediktské ulici.

Pro veřejnost jsou obrázky vystaveny v Galerii SVKM ve dnech 14.–17. prosince.

 

Děkujme všem malým i velkým výtvarníkům za krásné obrázky!

Vánoční trhy v Lysé nad Labem – výlet 3. 12. 2010

Kalamita a mrazivé počasí odradily řadu zájemců o zájezd na vánoční trhy do Lysé nad Labem.

Kdo se nakonec odhodlal, nelitoval. Autobus nás dovezl až skoro ke vstupu na výstaviště. Prošli jsme kousek kolem venkovních prodejců a potom už jsme byli stále v teple. Vnitřní haly byly zaplněné stánky se vším možným tuzemským zbožím – vánoční dekorace, textilní zboží, medové produkty, svíčky, kožešiny umělé i pravé, jídlo, pití a mnoho dalších dobrot. V nejvyšším patře potom byli také zastoupeni prodejci spíše uměleckého zboží – obrazy, malované sklo apod.

Z Prahy jsme odjížděli v 8.30 hod, a zpátky jsme byli ve 13.45 hod. Silnice byly téměř celou cestu suché, takže jízda byla plynulá a velmi pohodlná.

Panenky pro UNICEF – listopad 2010

Již několik let členky našeho klubu vytvářejí šité panenky pro UNICEF.

Panenka, ušitá podle daného střihu, představuje jedno dítě z rozvojových zemí, na jehož očkování proti základním dětským nemocem získává UNICEF prostředky prodejem panenky. Proto se koupi panenky říká „adopce“.

Teď v listopadu jsme do UNICEF dodali celkem 14 panenek. Věříme, že peníze takto získané přinesou zdraví 14 dětem, a radost a dobrý pocit nejen nám, ale i těm, kteří je „adoptují“.

Polabský pohár v pétanque – 23. 10. 2010

Celkem 7 dvojic z našeho Senior týmu Praha 1 se v sobotu, 23. 10. zúčastnilo turnaje v pétanque, Polabský pohár ve Vědomicích u Roudnice nad Labem.

Náš pan trenér, Petr Fuksa, jel opět s námi a dokonce hrál v jednom našem týmu.

Akce se nám všem líbila a oproti minulému turnaji v srpnu jsme se také hodně zlepšili, takže nás Petr hodně chválil. Vítězství v turnaji sice ještě nebylo, ale třeste se reprezentanti a hráči ze zahraničí! Ještě pár turnajů, několik tréninků a uvidíme, kdo poveze domů poháry.

Otevření denního stacionáře v Týnské – 1. 10. 2010

Středisko sociálních služeb, zahájilo dne 1. 10. 2010 provoz nového denního stacionáře

Posláním denního stacionáře pro seniory je poskytnout služby a zajistit potřebnou péči klientům, kterým v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu poskytují péči rodinní příslušníci, případně jiní pečovatelé. Denní stacionář ve spolupráci s rodinami umožňuje klientům žít v domácím prostředí a odvrátit, či oddálit, umístění v ústavním zařízení.

Je určen klientům, kteří jsou částečně odkázáni na pomoc druhé osoby, jsou osamoceni a trpí nedostatkem sociálních kontaktů.
Stacionář zajišťuje dle individuálních potřeb člověka zejména: dovoz, stravování, aktivizace, pomoc při sebeobsluze, výchovné a vzdělávací programy, pomoc při prosazování práv a zájmů, zdravotní potřeby. Péče o klienty vychází z jejich individuálních potřeb.

Klienti zde stráví část dne ve společnosti svých vrstevníků a v případě svého zájmu a na základě vlastní volby a možností se mohou účastnit různých aktivit, akcí popř. i výletů, které jim napomáhají zlepšovat jejich fyzický i psychický stav.

Denní stacionář s kapacitou 8 klientů najdete v budově Domu s pečovatelskou službou, v Týnské 17, Praha 1, kde také získáte další potřebné informace.

Senior tým Praha 1 poprvé na velkém turnaji – 21. 8. 2010

Pétanque klub „Senior tým Praha 1“, je prvním skutečně seniorským klubem registrovaným v České asociaci pétanque klubů (ČAPEK).

V sobotu, 21. 8. 2010, se náš tým zúčastnil prvního oficiálního turnaje ČAPEK.

Turnaj Podřipský pohár se koná každoročně ve Vědomicích u Roudnice nad Labem. Letos se ho zúčastnilo celkem 66 dvojic hráčů, z nichž mnozí jsou špičkou tohoto sportu u nás a reprezentují ČR také v zahraničních turnajích.

Nás bylo pouhých 10 hráčů, tedy 5 dvojic, a ačkoli jsme nezvítězili, neodcházíme s prázdnou. Každý náš hráč získal první cenné body do žebříčku ČAPEK. Co je však nejdůležitější, konečně jsme si mohli zahrát na opravdovém hřišti, se zkušenými hráči a podívat se, jak to na takovém turnaji chodí.

Všem se nám ve Vědomicích líbilo a těšíme se na příště.

Klub „Senior tým Praha 1“ má 30 registrovaných hráčů ve věku od 65 do 85 let. Trénuje každou středu odpoledne v parku v Lannově ulici. Pokud jste seniorského věku, bydlíte na Praze 1 a chcete si zahrát, přijďte, budete vítáni.

Poetické odpoledne – 30. 6. 2010

Klub poezie Týnka uspořádal již 30. června příjemné Poetické odpoledne v Galerii jedné věci v Náprstkově ulici.

Našimi vzácnými hosty byl starosta MČ Praha 1 a paní Jana Boušková, herečka.

Posluchači ocenili potleskem všechna vystoupení a již se všichni těšíme na další setkání.