Otevření denního stacionáře v Týnské – 1. 10. 2010

Středisko sociálních služeb, zahájilo dne 1. 10. 2010 provoz nového denního stacionáře

Posláním denního stacionáře pro seniory je poskytnout služby a zajistit potřebnou péči klientům, kterým v odpoledních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu poskytují péči rodinní příslušníci, případně jiní pečovatelé. Denní stacionář ve spolupráci s rodinami umožňuje klientům žít v domácím prostředí a odvrátit, či oddálit, umístění v ústavním zařízení.

Je určen klientům, kteří jsou částečně odkázáni na pomoc druhé osoby, jsou osamoceni a trpí nedostatkem sociálních kontaktů.
Stacionář zajišťuje dle individuálních potřeb člověka zejména: dovoz, stravování, aktivizace, pomoc při sebeobsluze, výchovné a vzdělávací programy, pomoc při prosazování práv a zájmů, zdravotní potřeby. Péče o klienty vychází z jejich individuálních potřeb.

Klienti zde stráví část dne ve společnosti svých vrstevníků a v případě svého zájmu a na základě vlastní volby a možností se mohou účastnit různých aktivit, akcí popř. i výletů, které jim napomáhají zlepšovat jejich fyzický i psychický stav.

Denní stacionář s kapacitou 8 klientů najdete v budově Domu s pečovatelskou službou, v Týnské 17, Praha 1, kde také získáte další potřebné informace.

Senior tým Praha 1 poprvé na velkém turnaji – 21. 8. 2010

Pétanque klub „Senior tým Praha 1“, je prvním skutečně seniorským klubem registrovaným v České asociaci pétanque klubů (ČAPEK).

V sobotu, 21. 8. 2010, se náš tým zúčastnil prvního oficiálního turnaje ČAPEK.

Turnaj Podřipský pohár se koná každoročně ve Vědomicích u Roudnice nad Labem. Letos se ho zúčastnilo celkem 66 dvojic hráčů, z nichž mnozí jsou špičkou tohoto sportu u nás a reprezentují ČR také v zahraničních turnajích.

Nás bylo pouhých 10 hráčů, tedy 5 dvojic, a ačkoli jsme nezvítězili, neodcházíme s prázdnou. Každý náš hráč získal první cenné body do žebříčku ČAPEK. Co je však nejdůležitější, konečně jsme si mohli zahrát na opravdovém hřišti, se zkušenými hráči a podívat se, jak to na takovém turnaji chodí.

Všem se nám ve Vědomicích líbilo a těšíme se na příště.

Klub „Senior tým Praha 1“ má 30 registrovaných hráčů ve věku od 65 do 85 let. Trénuje každou středu odpoledne v parku v Lannově ulici. Pokud jste seniorského věku, bydlíte na Praze 1 a chcete si zahrát, přijďte, budete vítáni.

Poetické odpoledne – 30. 6. 2010

Klub poezie Týnka uspořádal již 30. června příjemné Poetické odpoledne v Galerii jedné věci v Náprstkově ulici.

Našimi vzácnými hosty byl starosta MČ Praha 1 a paní Jana Boušková, herečka.

Posluchači ocenili potleskem všechna vystoupení a již se všichni těšíme na další setkání.