Vánoční koncert – 9. 12. 2012

Zcela zaplněné divadlo, vynikající hudební výkony a oblíbené písničky – tak vypadal po rozbalení vánoční dárek pro naše seniory, dva koncerty Orchestru Václava Hybše, který pro ně zabalily Městská část Praha 1 a Středisko sociálních služeb Praha 1.

Divadlo ABC tak během nedělního odpoledne 9. prosince zažilo příjemnou předvánoční atmosféru, naplněnou vzpomínkami a radostí z jednotlivých hudebních dárků, jež divákům postupně naděloval legendární orchestr, fungující už více než padesát let, se svými mladými pěveckými sólisty – Veronikou Savincovou, Veronikou Vítovou, Otto Weissem a Karlem Korsou. Ty doplnila operetní pěvkyně Pavla Břínková.

„Mám velkou radost z této hudební tradice, která je nejen podle zájmu vítaným dárkem a předvánočním zpestřením, ale i důkazem, že naše městská část na své starší spoluobčany opravdu myslí,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který diváky před každým koncertem přivítal s o to větší radostí, že zasněžené chodníky v neděli značně zhoršovaly pohyb.

„Všem našim seniorům bych chtěla touto cestou popřát příjemný advent a krásné svátky a těším se s nimi na shledanou při předvánočních akcích v našich jednotlivých zařízeních,“ uzavřela ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová.

Vánoční besídka v Benediktské – prosinec 2012

Adventní období není naštěstí spojené jen s nakupováním, ale také – a snad zejména – s příjemnými chvílemi, se setkáváním s přáteli a okamžiky naplněnými svátečností. Taková atmosféra panovala v Bytovém domě s pečovatelskou službou v Benediktské, kde se v pondělí 10. prosince konala vánoční besídka.

Svátečně prostřené stoly s cukrovím, vánočkou a ovocem, které doplňoval nezbytný vánoční stromek, přivítaly spolu s personálem obyvatele domů v Benediktské a Dlouhé. Přivítaly je ale rovněž koordinátorka pečovatelské služby Hana Haučnerová a ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1 Helena Čelišová, která přítomným tlumočila pozdravy od starosty Oldřicha Lomeckého a připomněla podporu ze strany Městské části Praha 1, jež umožňuje realizaci řady zajímavých a ojedinělých aktivit pro naše seniory.

„Ráda bych vám všem popřála do příštího roku hodně zdraví,“ řekla mimo jiné paní ředitelka a odpovědí jí bylo sympatické: „My vám taky!“
„Užívejte si život ve společnosti svých blízkých a přátel, protože nebýt sám je velký dar i radost,“ uzavřela svoji promluvu Helena Čelišová.

Jak také informovala, senioři Prahy 1 se mohou těšit na Ples seniorů, který se uskuteční v neděli 24. února na Žofíně. Zájemci se také mohou od ledna hlásit na letní tábor pro seniory, který se uskuteční ve dvou týdenních turnusech v posledních čtrnácti červnových dnech.

A pak už byl prostor pro povídání, sdělování zážitků i přání. U jednoho ze stolů se tak například rozproudila živá a velmi zajímavá debata o včelaření. Příjemné povídání přerušila vítaná návštěva dětí z nedaleké mateřské školy v Masné ulici, které pro babičky a dědečky připravily nádherný dárek – program s koledami a básničkami.

Pásli ovce Valaši…
Půjdem spolu do Betléma…
Na Vánoce dlouhé noce…
Štědrej večer nastal…
Nesem vám noviny…

Krásné Vánoce všem obyvatelům a pracovníkům domů s pečovatelskou službou, pěkné svátky všem.

Vánoční posezení obyvatel domů s pečovatelskou službou – prosinec 2011

14. a 19. 12. 2011 se na malých vánočních posezeních sešli obyvatelé Domů s pečovatelskou službou Pštrossova, Týnská, U Zlaté studně a také pravidelní návštěvníci klubu Tomášská.

Sousedé a přátelé se většinou sice scházejí téměř každý den, ale o Vánocích jsou všechna taková posezení člověku ještě milejší.

Vánoční akce byly doprovázeny hudebními vystoupeními studentů různých škol – ZUŠ U Půjčovny vystoupila v DPS Pštrossova, studenti gymnázia Malostranská vystoupili v U Zlaté studně a v Benediktské, a v Týnské zahrály divadelní vystoupení děti z MŠ. Všem jim patří naše velké díky.

Setkání 19. 12. v DPS Benediktská, společné s DPS Dlouhá, navštívil také pan Ing. Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1. Jeho krátké pozdravení a přání všeho dobrého do roku 2012 bylo všemi přítomnými opětováno nejen potleskem, ale také mnoha úsměvy a díky.

Také všichni zaměstnanci Střediska sociálních služeb, přejí všem příjemné prožití Vánoc a šťastný a spokojený rok 2012.

Vánoční koncert v Divadle ABC – 12. 12. 2011

V neděli 12. 12. 2011, přivítalo divadlo ABC seniory z Prahy 1.

Koncert Orchestru Václava Hybše, jeho sólistů a Yvonne Přenosilové byl jedním z dárků, které pro své seniory Praha 1 na konec roku 2011 připravila.

Vtipně provedené, milé a známé melodie v podání paní Přenosilové, všech ostatních sólistů, ale také zazpívané přímo členy orchestru, navodily všem posluchačům tu správnou předvánoční náladu.

Více podrobností najdete zde http://www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni-16739.html

Adventní besídky v jeslích – prosinec 2011

Naši nejmenší se sešli na dvou besídkách 1. 12. děti z 1. oddělení a 6. 12. děti z 2. oddělení. U malých dětí proběhlo odpoledne v adventním duchu. Zpívali jsme koledy, tvořili papírové řetězy, děti si s rodiči vyzkoušely práci s těstem na cukroví. V oddělení větších dětí na koledy nedošlo, děti však rodičům předvedly, co už všechno umí. K vánoční atmosféře přispělo nejen rozsvícení adventních svícnů, ale i domácí cukroví s teplým čajem a kávou.

Těšíme se na další společná setkání. Krásné a pohodové prožití Vánoc.

Hudební podvečer v Týnské – 1. 12. 2011

Dne 1. 12. 2011 přišli, jako už několikrát, mezi seniory do Týnské 17 žáci ZUŠ U Půjčovny.

Spolu s nimi vstoupila mezi nás vánoční pohoda, klid a radost. Vystoupení všech byla přednesena s velkým nasazením a zaujetím a každé vystoupení sklidilo velký potlesk. Jako vždy nám opět všem děti přinesly radost a úsměv, který nás bude provázet celým časem adventu a jistě i dlouho po něm.

Děti ze ZUŠ ještě letos vystoupí v klubu v Tomášské a v DPS Pštrossova.

Všem pedagogům a žákům děkujeme, přejeme jim krásné Vánoce, příjemný rok 2012 a mnoho dalších úspěchů nejen na poli hudebním, a těšíme se na setkání v příštím roce.

Vánoční posezení U Zlaté studně – 20. 12. 2010

20. 12. 2010 se sešli obyvatelé a personál DPS U Zlaté studně na malém předvánočním posezení u kávy a cukroví. Na návštěvu přišli také paní Dana Neubauerová, sociální pracovnice z MČ Praha 1 a pan Ing. Jiří Juda, ředitel Maltézské pomoci.

Vyprávění o vánočních tradicích dříve a nyní a koledy navodily tu správnou atmosféru. Přejeme také všem ostatním krásné Vánoce a hodně zdraví nejen v roce 2011.

Vánoce v denním stacionáři – 20. 12. 2010

Také v našem nedávno otevřeném denním stacionáři již všechno voní jehličím a panuje zde vánoční atmosféra. 20. 12. po poledni se také tady konala malá vánoční besídka. Sešli se na ní nejen klienti stacionáře, ale i obyvatelé DPS Týnská. Všichni společně si potom zazpívali několik koled a písniček za klavírního doprovodu, které si pečlivě připravili pod vedením jejich „paní Marcelky“ Dražanové.

Připravené občerstvení, za které sponzorům děkujeme, bylo výborné a tak odpoledne uběhlo, ani jsme se nenadáli. Také my přejeme všem krásné svátky a hodně zdraví a těšíme se na další příjemná setkání u nás v denním stacionáři.

Besídky v jeslích – prosinec 2010

Začátkem prosince proběhly v jeslích předvánoční besídky, tentokrát premiérově s účastí rodičů. Děti jsou ještě malé na nacvičování programu, pojali jsme je tedy jako adventní posezení.

Přípravy provázelo veliké očekávání, z naší strany i tréma. Vydaří se to?

Budou všichni spokojeni?

Výsledek byl nad očekávání krásný! Ohlasy rodičů velmi milé.

Děti rády předvedly své jesličky, ukázaly hračky. Společně jsme si zazpívali koledy, zapálili adventní svícen, ochutnali domácí vánoční cukroví a popili čaj, kávu či tradiční punč.

Někteří vyráběli ozdoby z pomerančů, všichni si tento čas báječně užili.

Děti i rodiče si odnesli malý dárek – děti sladkost, rodiče výtvory svých ratolestí.

Moc se těšíme na další společné akce, které budou určitě následovat.

Hana Splavcová