Výstava Schodiště: díla Karla Kušky – podzim 2014

Klub seniorů Haštalka hostí na podzim výstavu věnovanou dílu Karla Kušky, který letos oslavil významné životní jubileum. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží, na níž nás poctili svou návštěvou i významní hosté, starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký a radní pro sociální oblast Šárka Chládková Táborská.

Zahrála a zazpívala výborná kytaristka, prohlédli jsme si překrásné obrazy a popřáli vše nejlepší autorovi.

Do Haštalky na pěknou výstavu – březen 2014

Minimálně do konce dubna je možné v Klubu Haštalka (Haštalská 7) zhlédnout výstavu manželů Vodákových, akademických malířů a seniorů z Prahy 1.

Oba manželé se věnují textilní tvorbě. Zatímco Radka Vodáková-Šrotová tvoří hračky a textilní objekty, doménou Vlastimila Vodáka jsou monumentální textilní objekty; pracuje ale také se sklem a dráty.

V Haštalce však vystavují společné grafické práce komorního charakteru, a to své rodinné novoročenky, doplněné ukázkami zmíněné textilní tvorby.

„Pro charakter života v naší městské části je velmi důležité, že se do jeho podoby a náplně, tedy i do kulturních aktivit, zapojují sami občané, v tomto případě navíc senioři. Výsledkem jsou pestrá a velmi aktivní občanská společnost a jinde už málo vídaná sousedská pospolitost,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Spolu s ním se slavnostní vernisáže výstavy manželů Vodákových zúčastnila i radní pro sociální oblast a protidrogovou problematiku Šárka Chládková Táborská. „Městská část a Středisko sociálních služeb vytvářejí a nabízejí širokou paletu kulturních, sportovních, poznávacích a vzdělávacích akcí, které jsou určeny našim seniorům. Ti se ale zároveň velmi aktivně podílejí na jejich přípravě, popřípadě sami přicházejí s vlastními nápady a kreativitou, a to je jedním z cílů naší snahy a práce,“ prohlásila Šárka Chládková Táborská.

Přijďte si prohlédnout výstavu nebo si třeba jen tak posedět a popovídat se sousedy. Klub Haštalka v Haštalské 7 je otevřen od pondělí do čtvrtka od 14 do 18 hodin.

 

thumbnail of vernisáž Vodákovi

Vánoční výstava v Haštalce – prosinec 2013

Klub seniorů Haštalka je od 2. do 20. prosince vánočně vyzdoben díly tvůrčích seniorů z Prahy 1. Výtvarníci, kteří se na výzdobě podíleli, i pravidelní návštěvníci klubu se v pondělí 2. prosince sešli k příjemnému posezení. Společně jsme se zastavili v počínajícím předvánočním ruchu a nasáli trochu sváteční atmosféry. A velký kus vánoční nálady v Haštalce zůstal a jistě ji prodchne až do času vánočního.

Medunky mají i rozdávají radost ze života – podzim 2013

Největší místnost Klubu seniorů Haštalka v Haštalské 7 se každou středu odpoledne proměňuje v taneční sál. Tou dobou se zde totiž scházejí členky taneční skupiny Medunky, která už sedm let působí pod záštitou DPS v Týnské ulici a jež je jednou z velmi zajímavých aktivit, nabízených Střediskem sociálních služeb Praha 1 seniorům první městské části.

„Dámy, jež jsou členkami taneční skupiny, jsou příkladem pro ostatní starší spoluobčany svojí vitalitou i přístupem. Nejdůležitější ale je, že je jejich činnost baví a že z ní mají radost ony i diváci nejen v Praze 1,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

Pokud navštívíte zkoušku „Medunek“, na první pohled poznáte, že tanečnice dávají do tance kromě nesporného talentu i hodně tvrdé práce. Jejich nasazení je o to obdivuhodnější, když si uvědomíme, jakým věkem se mohou členky taneční skupiny pochlubit. „Náš věkový průměr přesahuje sedmdesát let a některé členky už za sebou mají i osmdesátku,“ prozradila Jaroslava Hrabová, vedoucí taneční skupiny Medunky.

V době naší návštěvy vrcholily přípravy na vystoupení na Plese seniorů 2013 na Žofíně. „Rozhodly jsme se nacvičit Českou besedu, kterou v polovině 19. století uvedl do života a na taneční parket, prý právě na Žofíně, Jan Neruda,“ vysvětlila paní Hrabová, také již seniorka.

Česká beseda byla původně vymyšlena pro čtyři páry, to znamená osm tanečnic. Skupina Medunky ji předvede v úpravě pro dvanáct tanečnic. „Zájem byl velký a přece neodmítnu tanečnice, které se soustavně a pravidelně účastní nácviku?!“ řekla Jaroslava Hrabová s tím, že choreografii upravila i s ohledem na věk tanečnic.

Kromě nácviku se členky starají i o své oblečení. „Středisko sociálních služeb Praha 1 nám finančně přispívá, jinak si ale vše zajišťujeme svépomocí,“ uvedla vedoucí „Medunek“ a dodala, že ve skupině je dobrá parta, která se schází i mimo tanec a vždy se výborně pobaví.

Skupina už má za sebou řadu vystoupení se svým country programem. Před Vánocemi například vystoupila pro seniory v domově důchodců na Krejcárku, na podzim si ji pozvali až na Karlštejn. Bude zájem i o Českou besedu? „Uvidíme, jaký bude ohlas teď na plese. Když to vyjde, věříme, že zájem bude,“ prohlásila Jaroslava Hrabová.
Podle toho ale, co jsme viděli my, bude vystoupení taneční skupiny Medunky s jejím novým programem určitě stát za to.

Chcete se zapojit do činnosti taneční skupiny Medunky nebo ji chcete pozvat na vystoupení k vám? Přijďte ve středu po 14. hodině do Haštalské 7 – budete vítáni. Můžete také napsat na e-mail: jaroslava.hrabova@seznam.cz.

A na závěr pár slov pro ty, kteří chtějí vědět o České besedě něco víc. Proč Jan Neruda s touto myšlenkou přišel? Nebylo to jenom proto, že rád tančil, bylo to hlavně proto, že chtěl vnést na české bály něco ryze českého. Tak vznikla sestava prostých tanců na české národní písničky. Již prvního předtančení se zúčastnil také Bedřich Smetana. Úspěch byl tak velký, že po dvou měsících tančilo besedu 140 párů. Česká beseda se tančila také později, ve 20. stol., a to tehdy, když bylo českému národu těžko. Za 1. i 2. světové války. Starší ročníky si možná vzpomenou, že se ji po válce učily tančit v Sokole nebo v tanečních. „Proč si nepřipomenout svoje češství i ve 21. století?“ uzavřela Jaroslava Hrabová.

Předvánoční posezení v Haštalce – prosinec 2012

Zcela zaplněná Haštalka hostila poslední ze série vánočních besídek, konaných v zařízeních Střediska sociálních služeb Praha 1. A stejně jako v předchozích případech i zde panovala příjemná sváteční nálada a stejně jako při jiných besídkách našich seniorů a těch, kteří se o ně starají, nechyběly stromeček ani cukroví.

V Haštalce se sešly vesměs dámy, které se setkávají v Týnské při cvičení na židlích či tai-či nebo jež právě v Haštalce navštěvují kroužek šití. Nutno při této příležitosti připomenout, že v novém roce se právě nabídka kroužků rozroste o dramatický kroužek pod vedením studentek AMU. „Těším se na přihlášky,“ řekla Marta Lešnerová, hlavní koordinátorka pečovatelské služby, která všechny pozdravila a jménem svým i nepřítomné paní ředitelky Čelišové jim popřála krásné prožití Vánoc a hodně štěstí a pevné zdraví v novém roce. Prozradila také, že dramatický kroužek má od počátku smělý cíl, a tím je vlastní divadelní představení, nejspíš pak v Malostranské besedě.

Vedle toho byli všichni upozorněni na připravované dva turnusy tábora pro seniory i na ples seniorů.

Potom se už rychle rozproudila živá debata, která jakoby ne a ne ustat. Však také bylo o čem hovořit. Jako třeba v případě našich tanečnic, které se přesunuly do vedlejší místnosti, kde vybíraly látky na šaty a rozvažovaly, zda raději zvolit veselejší formu, nebo naopak dát přednost elegantnějším tónům.

Není divu, že odpoledne všem tak rychle uběhlo…

Středisko sociálních služeb Praha 1 má nový klub – 12. 10. 2012

Multifunkční klub seniorů Haštalka – tak se jmenuje nový nádherný prostor, který Městská část Praha 1 vytvořila v Haštalské 7 pro své starší občany. Slavnostní otevření má za sebou a teď už se těší na první akce a návštěvníky.

„Odmítáme být skanzenem. Odmítáme na takovýchto krásných místech budovat další směnárny a podobné podniky. Chceme, aby naše krásné centrum města žilo a aby sloužilo nám – svým obyvatelům, tedy i seniorům,“ řekl při slavnostním zahájení starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a dodal: „Snažíme se negativní dopady středu metropole na život lidí v maximální míře kompenzovat, i když samozřejmě vím, že by to chtělo ještě víc. O to raději jsem, že se nám podařilo dotáhnout do konce vznik Haštalky, a věřím, že se bude našim starším spoluobčanům líbit.

Otevření Haštalky se zúčastnil i herec, hudebník a moderátor Marek Eben, který se stal jejím čestným patronem. „Žádná z přítomných kamer nepatří některé z velkých televizí. Ani novináře z bulváru tady nevidím. Dnešní událost je totiž prostě pozitivní, a to česká média nezajímá,“ prohlásil kriticky Marek Eben a vyzdvihl vybavení interiéru Haštalky. „Je impozantní,“ řekl doslova a pokračoval: „Zaplaťpánbůh že taková zařízení vznikají. Přeji Haštalce, aby v ní panovala a vydržela pozitivní nálada.“

Haštalka vznikla v domě postaveném na přelomu 19. a 20. století. Je bezbariérová a nabízí kavárnu, sál, dílnu a potřebné zázemí.

Nyní v ní navíc můžete zhlédnout výstavu krásných fotografií Prahy a New Yorku od Petra Našice.

Nový klub seniorů V Haštalské: jaké to tam bude? – únor 2012

Na začátku února proběhla prezentace budoucí podoby právě budovaného nového klubu seniorů v Haštalka v Haštalské ulici č. 11.

Zájemci z řad seniorů se mohli seznámit s projektem architekta Marka Sodomky, a získat představu jak bude klub vypadat. Klub bude mít tyto části – vstupní prostor se vším jeho vybavením, kavárna, sál, dílna ručních prací a celé zázemí v podobě skladovacích prostor, toalet a kuchyňky. Celý klub bude řešen jako bezbariérový.

Stavební práce budou zahájeny v březnu a budou trvat zhruba do června 2012.

Těšíme se!